//google analytics

 "ניס היום" דצמבר 2010    
     
"לאישה" (1)   "לאישה" (2)
     
"לאישה" (3)   "לאישה" (4)
   
"ירוק בכפר" מקומון השרון    
     
 כתבה שניה ב"צפון 1"    כתבה שניה ב"ידיעות חיפה"
     
 כתבה ב"ברוח גלילית"    המשך כתבה ב"ברוח גלילית"
     
 כתבה ב"ידיעות חיפה"   שתי כתבות במקומון "א-לה גוש" משגב 
     
 כתבת שער בעיתון "צפון 1"    המשך כתבת השער בעיתון "צפון 1"
     
sylvain@syl-magic.com +33 970 444 789 סילבן בוטלו - מופעי קסמים